TODAY THIS WEEK THIS MONTH THIS QUARTER THIS YEAR ALL TIME
Market Exchange Price Volume(24h) Volume (24h) %
GTO/ETH Bancor $0.246665
$278,156,503
$278,156,503 96.52%
GTO/BTC OKEX $0.036652
$4,549,566
$4,549,566 1.58%
GTO/BTC Dcoin $0.030696
$1,465,752
$1,465,752 0.51%
GTO/KRW UPbit $0.036652
$1,216,316
$1,216,316 0.42%
GTO/USDT OKEX $0.036468
$753,034
$753,034 0.26%
GTO/BTC Binance $0.031154
$747,347
$747,347 0.26%
GTO/ETH OKEX $0.036652
$406,746
$406,746 0.14%
GTO/BTC Kryptono $0.031520
$353,998
$353,998 0.12%
GTO/KRW Bithumb $0.038942
$295,693
$295,693 0.10%
GTO/ETH Kryptono $0.031337
$178,461
$178,461 0.06%
GTO/ETH Binance $0.031154
$50,655
$50,655 0.02%
GTO/BTC Bittrex $0.036835
$11,566
$11,566 0.00%
GTO/BTC Bibox $0.038576
$1,466
$1,466 0.00%
GTO/ETH Bibox $0.069821
$0
$0 0.00%
GTO/USDT Kryptono $0.032345
$0
$0 0.00%
GTO/ETH Bittrex $0.110688
$0
$0 0.00%
GTO/BTC Cobinhood $0.052870
$0
$0 0.00%
GTO/KRW Coinnest $0.028130
$0
$0 0.00%