TODAY THIS WEEK THIS MONTH THIS QUARTER THIS YEAR ALL TIME
Market Exchange Price Volume(24h) Volume (24h) %
FLO/BTC Tokok $0.058371
$16,490
$16,490 69.87%
FLO/BTC Bittrex $0.058371
$7,110
$7,110 30.13%
FLO/BTC Poloniex $0.034214
$0
$0 0.00%
FLO/USDT Trade By Trade $0.043649
$0
$0 0.00%
FLO/BTC Trade By Trade $0.030170
$0
$0 0.00%
FLO/ETH CoinExchange.io $0.084290
$0
$0 0.00%